Download game AI Shoujo / AI Girl R6.1 Việt Hóa Full Mods [English-Uncen]

By

Chia sẻ link tải AI Shoujo / AI Girl R6.1 Việt Hóa Full Mods (English-Uncen) Crew This Noise.

1. Link tải AI Shoujo / AI Girl R6.1 Việt Hóa Full Mods (English-Uncen) Crew This Noise

Link Google Drive:

Part 1

Part 2

Link Fshare:

1 Link Fshare

2. Link tải SideLoader ModPack Studio 2020.0905

Phần Mods Patch 46.6 GB không bắt buộc phải tải nhưng nếu muốn chơi Full Mods thì tải về giải nén và Copy tất cả các file bỏ vào thư mục mods của game

Link Google Drive:

Part 1

Part 2

Part 3

Part 4

Link Fshare:

1 Link Fshare

3. PATCH VIỆT HÓA (GAMETIENGVIET.COM) BY BAOENZO

Patch đã cập nhật cho bản R6

1 Link FSHARE

4. CHARACTER CARD

Chứa Card nhân vật đã được tạo sẵn mà mình tổng hợp được (rất đẹp) tải về giải nén và Copy folder chara bỏ vào thư mục UserData của game

1 Link Fshare

Sau khi tải xong hãy quay lại freetuts.nét để xem hd cài đặt.

Bài viết khác